• EN

  Tietosuojaseloste

  Tietosuojaseloste

  Amandan Healthcare Oy:n asiakasrekisteri

   

  TIETOSUOJASLEOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

  Amandan Healthcare Oy
  Santakuja 12
  96190 Rovaniemi
  Puh. 045-120 6441

  1. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

  Rekisteriasioita hoitava henkilö:
  Panu Vapaavalta
  Santakuja 12
  96190 Rovaniemi

  panu@amandan.fi
  Puh. 045-120 6441

  1. Rekisterin nimi

  Amandan Healthcare Oy:n asiakasrekisteri

  Yhteydenottolomakkeen tietokanta

  Woocommercen tietokanta

  Posti Smartship

  Klarna Checkout

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Amandan Healthcare Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

   

  1. Rekisterin tietosisältö

  Perustiedot

  • Nimi
  • Yrityksen nimi (yritysasiakas)
  • Y-tunnus (yritysasiakas)
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

  Asiakkuus

  • Tilausnumero
  • Varausnumero (Klarnan luoma varausnumero)

  Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

  • rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
  • asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa, asiakkaiden itse antamat tyytyväisyystiedot sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot.
  • tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot.

  Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Amandan Healthcare Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

  Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Amandan Healthcare Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

  Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Amandan Healthcare Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot.Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Manuaalista aineistoa ei ole. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

  Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

  10. Rekisteröidyn henkilön tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisteriin tallennetut tietonsa tarkastettavaksi. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen tarkastamisesta tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

   

  11. Rekisteröidyn henkilön oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö henkilön rekisteröityjen tietojen korjaamisesta tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.

   

  12. Rekisteröidyn henkilön muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla tai puhelimella kohdassa 2. mainitulle henkilölle.